Kişisel Verilerinizin Korunmasına Dair Haklarınız

I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, veri sorumlusu sıfatıyla Mydeex Ltd.Şti tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

II. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Kulanıcılarımız cekici.com ile karşındakini daha iyi tanıyabilmesi için kullanıcıları aynı platformda birleştirerek Dijital Güven Endeks Platformu yaratmayı amaçlayan Platform’umuzda, bu amaçları gerçekleştirmek , bazı araştırmalar faaliyetlerinde bulunmak gerekçeleri ile tüm kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz

Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıdaki gibidir;

*Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
*Görsel kayıtlar: Gerçek kişiye ait fotoğraf, HrVenue video tanıtım sistemimizi kullanmanız durumunda görsel video, ses, görüntü verileriniz.
*İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
*Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgiler veya kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz,
*Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
*Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

*Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Üye olduğunuz tarih, yaptığınız yorumlar / puan seviyesi, siteye login olma sıklığınız/zamanlarınız, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı olduğunuza dair bilgiler, özgeçmişinizin güncellenme tarihi, üyeliğiniz kapsamındaki kayıtlı kriterleriniz, engellediğiniz firmalar, kullanıcılar çalışıyor olup olmadığınız (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihiniz, son mesaj tarihiniz, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı kullanıcı, son iş seviyesi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket,seçim ve HR Venue ürünümüzü kullanmanız durumunda kamera ve mikrofon izni), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model), mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, cihazınız üzerinden onayınıza istinaden lokasyon verisini işliyoruz
*Diğer; CV özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları

Söz konusu verilerinizi, faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat gereği sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle login olduğunuz en son tarihten itibaren 3 yıl sistemlerimizde saklayacağız.


III. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

IV. Kişisel Verilerinizi nerelere aktarıyoruz

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

*Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine
*Özgeçmiş(ler)inizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda üçüncü taraflara aktarıyoruz
*Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla e-posta adresinizi kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
*Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri, nereye tıklandı, ne kadar kalındı vb gibi analizler yapmak üzere veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara aktarıyoruz.
*müşterimiz, kulanıcı ve üye güven endeksi profi envanteri talep ettiği durumda, üye ve işverene destek olabilmek amacıyla, kişilik envanteri sürecine destek aldığımız ve Şirket adına veri işleyen iş ortaklarımıza, müşteri ve işverenlerimize gerekli verilerinizi aktarıyoruz.
*Güven Endeksi raporu ürününü satın alan müşterimiz, değerlendirdiği bireysel veya kurumsal kullanıcı güven endeksi profil raporu envanteri talep ettiği durumda, bireysel ve kurumsal kulanıcılarımıza destek olabilmek amacıyla, kişilik profil envanteri sonucunda oluşmuş raporda yer alan verileri işveren üyemiz ve iş ortaklarımız ile paylaşıyoruz.
* Hizmet süreçlerimizde birlikte çalıştığımız firmalara, hizmet kalitesini arttırma, ürün geliştirme, iletişim tercihlerinize bağlı olarak iletişimde kalma, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için söz konusu tedarikçilerin sistemlerini kullanıyoruz. Bu kullanım sırasında, sadece ilgili hizmet gereği gereken kişisel verilerinizi bu tedarikçimizin bize sunduğu panele aktarıyoruz.
*Aracılık ettiğimiz ve üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar


V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili cekici Ltd.Şti başvurarak kişisel verilerinizin;

1.İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
2.Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
3.Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
4.Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
5.Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) cekici Ltd.Şti’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebinizi hakkında hangi yöntemin uygun olduğunu somut olayın koşullarına göre değerlendireceğiz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’ imize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.


VI. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

* Genel merkeze bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
*Noter kanalıyla gönderebilir,
*destek@cekici.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.